logo-white

logo-darck

Elektrische Arbeidsmiddelen

VEILIG WERKEN VOLGENS DE ARBO NORMEN

Elektrische arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan invloeden zoals veroudering, weersomstandigheden en slijtage, kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van gevaarlijke situaties. Installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten daarom periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse. Naar aanleiding van een positieve keuring volgt er een keuringcertificaat waarmee de apparatuur weer even vooruit kan.

  • Keuring volgens de NEN 1010 en NEN 3140 normen
  • Bevoegde specialisten
  • Keuring van elektrische arbeidsmiddelen zoals handgereedschap, toestellen, kantoormachines en persoonlijk beschermingsmiddelen