logo-white

logo-darck

NEN1010

VEILIGHEIDSBEPALINGEN VOOR ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

NEN 1010 is een reeks veiligheidsbepalingen die praktische richtlijnen vormen voor de elektronische installatiebranche. De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere woningen, kantoren, terreinen bedoeld voor openbare industrie, landbouw, veeteelt of tuinbouw en jachthavens. Hoewel NEN 1010 niet wettelijk verplichting is, is het wel vereist om aan te tonen dat je gereedschap aan de Arbo-normen voldoet.

  • Na verbouwing alles gecertificeerd
  • Nieuwe installatie keuren
  • Aarding meten en controleren
  • Meterkastschema aanpassen